ABAD: Day 41 – Kayak Bear

ABAD: Day 40 – Jalopy Bear

ABAD: Day 39 – Iceboat Bear

ABAD: Day 38 – Helicopter Bear

IF: remedy

ABAD: Day 37 – Gondola Bear

ABAD: Day 36 – Flatback Truck Bear

ABAD: Day 35 – Earthmover Bear

ABAD: Day 34 – Dinghy Bear

Copyrighted Image (c) Leafbear Studio